Radiační onkologie zaujala širokou veřejnost i studenty

09.11.2018
Den otevřených dveří radiační onkologie Krajské nemocnice T. Bati přilákal k návštěvě tohoto pracoviště několik desítek lidí. Většinou se jednalo o studenty, přišli však také zájemci z řad veřejnosti.

Pracovníci radiační onkologie si připravili pro návštěvníky čtyři stanoviště k prohlídce - lineární urychlovač, brachyterapii, CT a plánování. Návštěvníci se přímo na místě mohli odborníků zeptat na zajímavosti. „Studenty nejvíce zajímalo, jaké máme metody měření, a protože byl k dispozici také lékař, zájemci o medicínu se vyptávali na podstatu léčby, záření nebo onkologické nemoci,“ uvedla radiologická fyzička Beáta Kašpárková a dodala, že zvídaví byli i další příchozí.

Den otevřených dveří se konal již popáté u příležitosti Mezinárodního dne fyziků v medicíně a také v den výročí narození Marie-Curie Sklodowské. Cílem akce je zvýšit povědomí veřejnosti o oboru radiační onkologie, ukázat lidem, že kromě lékaře, všeobecné sestry či radiologického asistenta existují ve zdravotnictví ještě další profese jako radiologický fyzik nebo biomedicínský inženýr. Starají se o to, aby léčba zářením byla úspěšná, odpovídala nejmodernějším standardům a byla bezpečná pro pacienty i personál.
Převzato ODTUD

Aktuálně z Zlínska