Jak pokračuje rekonstrukce Kramolišovy ulice ve Valašských Kloboukách

08.11.2018
V úseku od koupaliště se začalo s dlážděním zámkovou dlažbou, v úseku od opěrné zídky po komunikaci s hlavním silničním tahem se provádějí práce na podkladních vrstvách komunikace.

V první části Kramolišovy ulice už se dláždí. Křižovatka ke koupališti bude provedena ze zámkové dlažby celá a podobně se vydláždí i křižovatka s Příčnou a plochy vedoucí k domům. V ulici pak bude asfaltovou komunikaci v celé délce lemovat žulový dvouřádek. A aktuálně se pracuje i v úseku od opěrné zdi ke křižovatce s hlavním tahem I/57, kde vznikají podkladní vrstvy. Děkujeme obyvatelům za trpělivost s omezeními, která jim stavba přináší.

Převzato ODTUDAktuálně z Zlínska